praktijkinformatie

Huisreglement

Algemeen:

Indien u een fysiotherapeutische behandeling ondergaat door een van de medewerkers van Fysiotherapie Evers gelden de onderstaande regels:

 • Bent u voor het eerst in onze praktijk? Meldt u zich bij de receptie met uw zorgverzekeringspasje, uw legitimatie en uw evt. doorverwijzing.

 • Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan onze receptioniste.

 • Wanneer u minder dan twee maanden geleden uw laatste afspraak heeft gehad, kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 

 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut opgehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. bij de receptioniste.

 • Neemt u bij iedere behandeling uw handdoek en een uw afsprakenkaartje mee. Ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda of telefoon zet. De therapeut/receptioniste kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Er zijn lockers die u mag gebruiken voor het opbergen van uw waardevolle spullen.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein (auto, fiets enz).

 • Wilt u bij het parkeren van uw fiets of auto, gebruik maken voor de daarvoor bestemde ruimte (zodanig dat anderen hier geen hinder van ondervinden).
 • Fysiotherapie Evers beschikt over een AED-apparaat in haar praktijkruimte in de Dahliastraat 72.

 • Fysiotherapie Evers is aangesloten bij een centrale klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

 • U dient zich binnen onze praktijk volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren uit het pand/van het terrein te verwijderen.

 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van onze medewerkers  of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Wanneer u of uw kind in de wachtruimte speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen/terugleggen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn géén (sport)tassen en (sport)schoenen op de tafel te plaatsen.

Behandeling, vergoedingen en betaling.

 • Na een anamnese, een onderzoek en het vaststellen van een fysiotherapeutische diagnose zal de behandelende fysiotherapeut een behandelplan, met u bespreken.

 • In het behandelplan, zullen de volgende zaken aan de orde komen: de duur, de intensiteit, de frequentie, de inhoud van de behandelingen en de evaluatiemomenten van de behandelingen.

 • De behandelende fysiotherapeut zal in relatie tot het behandelplan, nagaan of en in welke mate de behandelingen vergoed worden door een zorgverzekeraar. Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u meer behandelingen geniet dan u vergoed krijgt, betaalt u deze behandelingen rechtstreeks aan fysiotherapie Evers. Deze behandelingen kunnen per pin of contact betaald worden. Wanneer u eerder in het kalenderjaar bij een andere praktijk fysiotherapie heeft genoten, worden deze ook van het tegoed afgehaald. Fysiotherapie Evers heeft daar geen inzicht in. De patiënt blijft altijd verantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen fysiotherapie die buiten de vergoedingen vallen.
 • Door het accepteren van het behandelplan, gaat u akkoord met het feit dat alle, niet door een zorgverzekering vergoede behandelingen, voor eigen rekening komen.

 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij brengen gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening.  De kosten van een niet-nagekomen afspraak bedragen € 31,00. Een niet nagekomen afspraak, heeft een administratieve code die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. U kunt deze tijdens uw eerst volgende behandeling contant of per pin voldoen. Wanneer dit uw laatste behandeling betreft, sturen wij u deze nota toe.

 

Sport- en oefenruimte:

 • Wanneer u gebruik maakt van onze sport-, oefenruimte vragen wij u sportkleding en schone schoenen te dragen. Neem een handdoek mee om op de fitness-apparaten te gebruiken voor uw eigen en andermans  hygiëne. 

 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut/sportbegeleider hebben gehouden.
   
 • Tijdens zelfstandig oefenen en/of zelfstandig trainen is er altijd een medewerker binnen een straal van 100 meter aanwezig in geval van calamiteiten.

Klik hier om ons huisreglement te downloaden en in te zien.